459th BG Strike Photos [Photo 1042]

Previous Photo Next Photo
Mission #73  7-13-44 Trieste, Italy Harbor Oil Supplies

Mission #73 7-13-44 Trieste, Italy Harbor Oil Supplies

Previous Photo Next Photo
Album Beginning
Album Directory