459th BG Strike Photos [Photo 1035]

Previous Photo Next Photo
Mission #40  5-22-44  La Spezia, Italy Oil Supplies

Mission #40 5-22-44 La Spezia, Italy Oil Supplies

Previous Photo Next Photo
Album Beginning
Album Directory